בשכונת פלורנטין המתפתחת
   

בפרוייקט הריסה ובניה בסמטת השוק לפני היתרים

2 דירות 60 מר  3 חדרים  + 12.5 מר מרפסת.

דירת 54 מר 3 חדרים + 6.2 מר מרפסת.

דופלקס גג 93 מר 4 חדרים + 55 מר מרפסות.

 

 

מפת הפרויקט